Šodien, 25.jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja 300 000 latu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā 2013. gadā. Jūlija pirmajā pusē NKC izsludinās konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Filmu nozarei ir ļoti būtiski, ka līdzekļi līdzfinansējumam tiek piešķirti šogad, jo 2013.gadā Latvijā jau plānots uzņemt virkni nozīmīgu ārvalstu filmu, kas sniegs nozīmīgu ieguldījumu gan filmu profesionāļu nodarbinātībā, gan kopējā ekonomikas un radošo industriju attīstībā. Latvijā šogad ar Latvijas filmu producentu līdzdalību plānots uzņemt Čehijas, Dienvidāfrikas, Krievijas un Zviedrijas filmas.

 Līdzfinansējuma mērķis ir:

·         Ārvalstu kino nozares finansējuma piesaistīšana

·         Latvijas kultūras eksporta veicināšana

·         Latvijas atpazīstamības pasaulē veicināšana

·         Latvijas kino nozares infrastruktūras attīstības veicināšana un jaunu darba vietu radīšana

·         Latvijas radošo industriju attīstības veicināšana

·         Kultūrtūrisma attīstības veicināšana

 „Izveidojot jaunu ārvalstu kino nozares finanšu piesaistes mehānismu, Latvija veicinās gan Latvijas filmu nozares konkurētspēju, gan Latvijas un tās filmu nozares profesionāļu atpazīstamību pasaulē. Ārvalstu kino producenti atbrauc uz Latviju, ierauga Latvijas dabas un arhitektūras daudzveidību, kopīgā darbā iepazīstas ar Latvijas kino veidotāju augsto profesionālismu un atgriežas Latvijā filmēt jaunas filmas – tā jau vairakkārt filmas pie mums uzņem producenti no Japānas, Korejas, Indijas, Krievijas un citām valstīm. Starp Baltijas valstīm Latvijā vienīgajā būs valsts līmeņa līdzfinansējuma fonds, kas, nešaubīgi piesaistīs nozīmīgus ārvalstu filmu projektus,” ir pārliecināta Nacionālā Kino centra vadītāja Ilze Gailīte Holmberga.