Informējam, ka Nacionālais Kino centrs plāno izsludināt konkursu filmu projektiem, kas pretendē uz 2008.gada valsts budžeta līdzekļiem automātiskā un selektīvā atbalsta ietvaros.Konkursa projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi plānoti līdz 2008.gada 10.janvārim automātiskam atbalstam un līdz 25.janvārim filmu projektu konkursa atbalstam.
Ar plānotā konkursa nolikumu projektiem un pielikumiem var iepazīties pievienotajos dokumentos vai NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358860.

Labojums NKC Nolikumā par Latvijas filmu automātisko atbalstu 2008.gadam.

Informējam par labojumu NKC Nolikuma projektā par Latvijas filmu automātisko atbalstu 2008.gadam, kas tika publiskots NKC mājas lapā šā gada 23.decembrī.

Labojums attiecas uz augstāk minētā Nolikuma 1.7.punktu, kas tiek rediģēts sekojoši:

        „1.7. Pilnmetrāžas filma šī Nolikuma izpratnē,
                1.7.1.  FILMAI, kas ir publiski demonstrēta Latvijas teritorijā ne agrāk par 2008.gada 1.janvāri, ir filma,                 kuras ilgums ir ne mazāks par 70 minūtēm spēlfilmai, 50 minūtēm dokumentālai filmai un 24 minūtēm                 animācijas filmai;
                1.7.2. FILMAI, kas ir publiski demonstrēta Latvijas teritorijā ne vēlāk kā 2007.gada 31.decembrī, ir filma,                 kuras ilgums ir ne mazāks par 70 minūtēm.’’

Ar Nolikuma projektu var iepazīties pievienotajā dokumentā vai NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358860.

Noteikumi – 2008.doc
Nolikums – Nacionālā Kino centra ekspertu komisijām.doc
Nolikums – Filmu Projektu konkursam.doc
Nolikums – Latvijas filmu automātisko atbalstu.doc
Nolikums – Starpvalstu kopražojuma filmu ražošana.doc
Nolikums – Līdzfinansējums filmu projektiem ES sabiedrisko fondu finansējuma piesaistei.doc
Projekta pieteikums.doc
Kā aizpildīt finansēšanas plānu.doc
Finansēšanas plāna forma.xls
Tāme – Spēlfilmas.xls
Tāme – Dokumentālas filmas.xls
Tāme – Zīmētas animācijas filmas.xls
Tāme – Leļļu animācijas filmas.xls