Konkursu rezultāti

2020. gada 25. maijā precizēts sadalīšanai pieejamais finansējums 2020. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā un attiecīgi precizēts konkursa nolikums.

Šobrīd konkursā sadalāmais finansējums ir 466 470 EUR. Šo summu veido nesadalīto līdzekļu atlikums, pagājušā gada programmas finansējuma atlikums un līdzekļi, kas atbrīvojās, jo nebūs iespējams īstenot divu gada sākumā apstiprināto projektu filmēšanu Latvijā (Zviedrijas producentu Silvio Entertainment spēlfilmas Skolmeistara spēles / Magisterlekarna projekts un Lielbritānijas kinokompānijas Entity Film spēlfilmas Nācijas sirds / Heart of the Nation projekts).

Konkursa projektu termiņš ir atvērts līdz 2020. gada 30. septembrim.

Konkursa nolikumā precizēta informācija konkursā iesniedzamajiem dokumentiem (nolikuma 2. pielikuma 7. punkts), kas paredz, ka Projekta iesniedzēja aprakstam par filmas uzņemšanā vai tās īstenošanā iesaistītajiem Latvijas nozaru profesionāļiem (Latvijas pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem) un Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, jāpievieno arī pakalpojuma sniedzēju un speciālistu rakstiski apliecinājumi par plānoto iesaisti projektā (šī prasība attiecināma uz Konkursa nolikuma 4. pielikuma tabulas 2. sadaļā minētajiem speciālistiem un pakalpojumu sniedzējiem).

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv