Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” 2017. gada filmu projektu ražošanas trešo konkursu ar finansējumu EUR 640 000 apmērā, kas paredzēts ar NKC finansiālo atbalstu ražošanā esošās spēlfilmas “1906” (producents SIA “Tanka”) ražošanas turpināšanai.

Projekts iesniedzams līdz š.g. 8. maijam plkst. 12:00 personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapas www.nkc.gov.lv Konkursu sadaļā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr. 975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 07.04.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 72. numurā.

Informācija

Zanda Dūdiņa
Tel.: +371 67358867
E-pasts: zanda.dudina@nkc.gov.lv