Konkursu rezultāti

15.jūnijā apstiprināti NKC 15.04.2015. izsludinātā 2015. gada filmu projektu attīstīšanas konkursa rezultāti, atbalstot 14 projektus.

Filmu projektu attīstīšanas konkursa mērķis ir atbalstīt animācijas un dokumentālo filmu, kā arī pilnmetrāžas spēlfilmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, veicinot Latvijas filmu tematisko, žanrisko un māksliniecisko daudzveidību.

Konkursa finansējums Eur 107 300 apmērā tiek piešķirts piecu spēlfilmu, piecu animācijas un četru dokumentālo filmu projektu attīstīšanai.