Izsludināti konkursi

15. aprīlī Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2015.gada filmu projektu attīstīšanas un debijas filmu ražošanas konkursus.

Filmu projektu attīstīšanas konkursa mērķis ir atbalstīt animācijas filmu, dokumentālo filmu un pilnmetrāžas spēlfilmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, veicinot Latvijas filmu tematisko, žanrisko un māksliniecisko daudzveidību. Konkursa finansējums ir Eur 107 300, no kura animācijas filmu projektiem plānots piešķirt 23% jeb Eur 24 679, dokumentālo filmu projektiem 18% jeb Eur 19 314 un pilnmetrāžas spēlfilmu projektiem 59% jeb Eur 63 307. Konkursā plānots atbalstīt 4 animācijas, 4 dokumentālo un 4 spēlfilmu projektu attīstīšanu.

Debijas filmu ražošanas konkurss tiek izsludināts otro reizi un tā mērķis ir atbalstīt visu veidu debijas filmu veidošanu, finansējot Latvijas režisoru spēlfilmu, dokumentālo un animācijas filmu ražošanu, veicinot autoru profesionālo un radošo izaugsmi, kā arī ilgtspējīgu Latvijas filmu nozares attīstību. Debija šī konkursa izpratnē ir pirmais režisora attiecīgā filmu veida un garuma projekts, kas tiek veidots Latvijas producējošā kompānijā un nav kādas izglītības iestādes mācību darbs. Konkursa finansējums ir Eur 150 220, no kura animācijas filmu projektiem arī plānots piešķirt 23% jeb Eur 34 550, dokumentālo filmu projektiem 18% jeb Eur 27 040 un spēlfilmu projektiem 59% jeb Eur 88 630. Konkursā plānots atbalstīt 2 dokumentālo filmu, 2 animācijas filmu un 2 spēlfilmu projektu ražošanu.

Abos konkursos var tikt iesniegti tikai tādi filmu projekti, kuri nav iepriekš saņēmuši NKC piešķirtu publisko finansējumu. Turklāt uz finansējumu pilnmetrāžas (ne mazāk kā 65 minūtes) spēlfilmas vai pilnmetrāžas animācijas debijas filmas veidošanai var pretendēt projekts, ja attiecīgā projekta režisors ir kādas pabeigtas un sabiedrībā izplatītas attiecīgā filmu veida īsfilmas režisors. Detalizētāka informācija par finansējuma un citiem nosacījumiem atrodama konkursu nolikumos.

Konkursu projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 15.maijam plkst.12:00. Ar konkursu nolikumiem var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Konkursi izsludināti saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 15.04.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 73. numurā.