Konkursu rezultāti

29. aprīlī apstiprināti NKC 09.03.2015. izsludinātā 2015. gada ražošanā esošu filmu projektu atbalsta konkursa rezultāti. Konkursa finansējums EUR 765 783 apmērā tiek piešķirts 4 spēlfilmu, 2 animācijas un 6 dokumentālo filmu pabeigšanai.

Konkursa mērķis bija atbalstīt ar NKC finansējumu ražošanā esošu filmu projektu ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu. Konkursā tika iesniegti tikai tie projekti, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem ir saņēmuši finansējumu ražošanas posmam.