Tikšanās Riga Meetings 2010 (28.-29.oktobris) galvenais mērķis bija sekmēt sadarbību kino jomā starp Baltijas jūras reģiona filmu producentiem.

Tikšanās Riga Meetings 2010 (28.-29.oktobris) galvenais mērķis bija sekmēt sadarbību kino jomā starp Baltijas jūras reģiona filmu producentiem.

Riga Meetings 2010 rīkotāji tikšanās formu izvēlējās, balstoties uz Riga Meetings 2009 pieredzi: viens no galvenajiem nosacījumiem, lai attīstītu sadarbību, ir tīklošana filmu industrijas pārstāvju – producentu starpā.
 
40 dalībnieki no Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Īslandes, Lietuvas, Norvēģijas, Zviedrijas un Latvijas piedalījās pusotras dienas ilgā saietā. Galvenās Riga Meetings programmas sastāvdaļas bija: prezentācijas (pētījums par biznesa modeļiem un vērtību ķēdēm audiovizuālajos medijos, kas izstrādāts projekta First Motion ietvaros; Baltijas jūras programmas 2007.-2013. gadam atbalstītā projekta First Motion prezentācija, Rīgas filmu fonda prezentācija); tīklošanas darbnīca un filmēšanas vietu apskates brauciens.
 
Galvenie Riga Meetings 2010 secinājumi un ieteikumi bija:
 
Nelielais pasākuma mērogs bija ērts tīklošanai, citu iepazīšanai un diskusijām par nākotnes sadarbības iespējām.
Tika izvirzīta ideja par Baltijas fondu scenāriju izstrādei: dalībvalstīm būtu nepieciešams ieguldīt līdzekļus fondā, lai katru gadu fonda ietvaros būtu pieejami 200 000 eiro ilglaicīgai 3 scenāriju izstrādei; par fonda ekspertiem būtu jāizvēl pārdošanas kompānijas, iepirkuma redaktori un biznesa pārstāvji.
Tika norādīts, ka visā reģionā akūti trūkst labu stāstu. Ieteikts izveidot vietu internetā (Facebook vai citu), kur ikviens varētu ievietot savus stāstus iespējamai tālākai izstrādei scenārija pieteikumā vai scenārijā.
Šādu vietu stāstiem būtu iespējams izveidot First Motion interneta platformā Baltic Universe, kas patlaban tiek izstrādāta.
 
Izstrādei jau 2012.gadā tika piedāvāts konkrēts filmas projekts – dažu Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbības projekts – spēlfilma ar nosaukumu Vēstnieks.
Tika norādīts, ka slikti veicas ar filmu izplatīšanu reģiona ietvaros. Ieteikts izrādīt, piemēram, uz prāmjiem un Baltijas jūras ostās, ceļojošu Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona īsfilmu izlasi.
Arī turpmāk būtu ieteicams rīkot līdzīgas reģiona producentu tikšanās; tas būtu noderīgi producentiem/jauno profilu kompānijām/citu saieta dalībnieku turpmākajiem projektiem.
 


 

                 Riga Meetings dalībnieki Kino pilsētiņā Cinevilla, Slampē