Tikšanās Riga Meetings Transmedia 2011, kas notika š.ģ. 24.-25. novembrī,mērķis bija veicināt sadarbību interaktīvo spēļu un starpmediju jomā Baltijas jūras reģionā, mācoties no labākajiem piemēriem un attīstot jaunus sadarbības projektus.

Tikšanās pulcēja aptuveni 40 spēļu un starpmediju industrijas spēlētājus no Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm un Vācijas, tai skaitā politikas veidotājus un pārstāvjus no Eiropas spēļu attīstības federācijas un Ziemeļvalstu spēļu programmas.
 
Galvenie Riga Meetings Transmedia 2011 (RMT)secinājumi bija sekojoši:
 
Šī bija pirmā tikšanās, kurā satikās šīs jomas Ziemeļvalstu un Baltijas kolēģi, un šim pasākumam būtu jākļūst par tradīciju;
RMT izpaudās divos aspektos: plašākā reģionālā (Ziemeļvalstu – Baltijas jūras reģions) un lokālā – Baltijas mērogā.
 
Baltijas aspekti: visām trim Baltijas valstīm veidojams kopīgs sadarbības pamats, lai veicinātu inovatīvu interaktīvu saturu, tai skaitā spēļu, attīstību, veidošanu un pakalpojumu sniegšanu. Iespējamie mērķi: nodibināma Baltijas asociācija un veidojamas regulāras sadarbības saites spēļu attīstības jomā; inovatīvu interaktīvu saturu/spēļu attīstība iekļaujama trīs Baltijas valstu trīspusējā sadarbības līgumā; kopīgi sekmējama un valdības līmenī veicināma inovatīvu interaktīvu saturu/spēļu joma, atbalstot attīstību, prototipus, tīklošanu un tirdzniecības misijas.
 
Baltijas universitātēs jāattīsta ar spēļu un inovatīvu interaktīvu saturu jomu saistītas izglītības programmas, un šajā ziņā palīdzēt un iedvesmot var jau pastāvošas Ziemeļvalstu programmas.
 
Baltijas spēļu veidotāji ieteica apsvērt ārpakalpojumu sniegšanas iespējas Ziemeļvalstu spēļu veidotājiem, kā arī Baltijas satura veidotājiem kļūt par sava veida starpniekiem Krievijai un citām bijušās Padomju savienības valstīm, piemēram, spēļu adaptēšanā.
 
Latvijas aspekts: 2012. gada pirmajā pusē sapulcēt visus iespējamos (potenciālos) spēlētājus interaktīvo saturu/spēļu attīstības jomā kopā: spēļu veidotājus, filmu veidotājus, IT speciālistus, valsts pārstāvjus, dizainerus, utt., lai izstrādātu tālākas attīstības pamatprincipus.
 
Ziemeļvalstu – Baltijas un kopīgie aspekti: RMT sāktā sadarbība ir turpināma. Lai nodrošinātu Baltijas spēļu veidotāju atpazīstamību, Baltijas spēļu veidotāji varētu piedalīties ikgadējā Ziemeļvalstu spēļu konferencē.
 
Mums ir jāsadarbojas, lai radītu gadskārtēju Ziemeļvalstu – Baltijas (un, iespējams, plašāku teritoriju aptverošu) saietu spēļu un starpmediju saturu veidotājiem, kur tie dalītos pieredzē un tīklošanā. Attīstībai būtiski svarīgi ir jams, klasteru un inkubatoru veidošana.
 
Būtiski svarīgs jebkādu saturu attīstībai ir sekojošais: inovatīvas idejas, radošu stāstu stāstīšana, gala lietotāju iesaistīšana, stāsti, ko publika vēlas patērēt un līdzradīt.
 
Tikšanās ir likusi pamatus iespējamiem projektiem nākotnē, piemēram, var tikt izveidots un iesniegts Baltijas jūras reģiona programmas INTERREG projekts par inovatīvu saturu, tīklošanas, apmācību, klasteru veidošanas, utt. attīstību Baltijas jūras reģionā. Lai veicinātu šādu projektu, var tikt izmantota programma BSR Stars, kas atbalsta inovācijas Baltijas jūras reģionā. Atslēgvārdi: uz inovāciju balstīta izausme, darbavietu izveidošana, starpsektoru attīstība, reģionālā konkurētspēja.