Rīgas dome izsludina Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā iepirkuma konkursu (RD2012/1).

Iepirkuma konkursa nolikumu skatīt pielikumos vai Rīgas domes mājas lapā www.filmriga.lv

Iepirkuma konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 01.03.2012.Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, vai pa pastu jānosūta Rīgas pilsētas izpilddirektoram Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1539. Elektroniski (*.edoc formātā) pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi:
 
Dace.Lesinska@riga.lv. Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.  

Iepirkuma konkursu plānots organizēt līdz četrām reizēm kalendārā gada laikā, pa vienai reizei katrā ceturksnī.
Pirmajā Iepirkuma konkursā RD2012/1 var pieteikties projekti, kas plāno pabeigt filmēšanu un iesniegt atskaites ziņojumu līdz 2012.gada 30.novembrim.
 
PS. Lūdzu ņemt vērā, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem konkursiem ir izmaiņas līdzfinansējuma intensitātes procenta piešķiršanā u.c. (3.,8.,9.,13.5.,15.,18.7.,40., 41., 47.,48.panti). Ludzu rūpīgi iepazīties ar visu nolikumu!
 

NOLIKUMS
PIETEIKUMA VEIDLAPA
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI
KVALITATĪVIE KRITĒRIJI
FINANSIĀLĀS DAĻAS APRAKSTS