Ar konkursa (RD2011/1) nolikumu var iepazīties Rīgas domes mājas lapā www.filmriga.lv, saņemt klātienē Rīgas domē, Rīgā, Rātslaukumā 1, 426.kabinetā, darba dienās no 9.00 līdz 15.00 vai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi Dace.Lesinska@riga.lv.Iepirkuma konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 04.11.2011. plkst. 16.00 Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, vai vēstulē jānosūta Rīgas pilsētas izpilddirektoram Rīgā, Rātslaukumā 1, LV-1539. Elektroniski (*.edoc formātā) pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi: Dace.Lesinska@riga.lv. Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Ar konkursa (RD2011/1) nolikumu var iepazīties Rīgas domes mājas lapā www.filmriga.lv, saņemt klātienē Rīgas domē, Rīgā, Rātslaukumā 1, 426.kabinetā, darba dienās no 9.00 līdz 15.00 vai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi Dace.Lesinska@riga.lv.Iepirkuma konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 04.11.2011. plkst. 16.00 Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, vai vēstulē jānosūta Rīgas pilsētas izpilddirektoram Rīgā, Rātslaukumā 1, LV-1539. Elektroniski (*.edoc formātā) pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi: Dace.Lesinska@riga.lv.
Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.