Rīgas dome izsludina Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā iepirkuma konkursu (RD2012/3). 

Rīgas dome izsludina Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā iepirkuma konkursu (RD2012/3). 

Iepirkuma konkursa nolikumu latviešu un angļu un krievu valodās  lūdzu skatīt pielikumos vai Rīgas domes mājas lapā www.filmriga.lv .

Iepirkuma konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 07.09.2012. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, vai pa pastu jānosūta Rīgas pilsētas izpilddirektoram Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1539. Elektroniski (*.edoc formātā) pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi: Dace.Lesinska@riga.lv

Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 

Iepirkuma konkursu plānots organizēt līdz četrām reizēm kalendārā gada laikā, pa vienai reizei katrā ceturksnī.