Rīgas dome izsludina jaunu konkursu Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmā „Rīgas filmu fonds” ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir atvērts, sākot no 2016. gada 1. novembra līdz 2017. gada 29. septembra plkst.12:00.

Film_Riga_logo

Projektu iesniegšana Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, vai nosūtot pa pastu Rīgas pilsētas izpilddirektoram Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1539. Elektroniski (*.edoc formātā) pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi: Dace.Lesinska@riga.lv. Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Konkursam var pieteikt projektus, kas plāno pabeigt filmēšanu un iesniegt atskaites ziņojumu līdz 2017.gada 30.novembrim.

Visa informācija par konkursu, nolikums un tā pielikumi – ŠEIT.