Rīgas Filmu fonds izsludina līdzfinansējuma konkursu

Rīgas dome izsludinājusi Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir atvērts, sākot no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembra plkst.12:00.

 

Uz konkursu pieteikties var Eiropas Savienībā reģistrēts filmu producents, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir noslēdzis sadarbības/ kopražojuma priekšlīgumu par nodomu uzņemt filmu Latvijā, piesaistot Latvijā reģistrētu filmu producentu pakalpojumus. Priekšnoteikumi projekta izskatīšanai:
x  kopējais ārvalsts filmas projekta budžets – vismaz 700 000 EUR
x  apstiprinātais filmas finansējums – vismaz 50% apmērā no filmas kopējām izmaksām
x  plāno pabeigt filmēšanu un iesniegt atskaites ziņojumu līdz 2019. gada 29. novembrim

Pārējā informācija, konkursa nolikums, vērtēšanas kritēriji, pieteikuma veidlapa u.c. atrodami Rīgas Filmu fonda mājaslapā ŠEIT.

Pieteikumu iesniegšana – Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, vai nosūtot pa pastu Rīgas pilsētas izpilddirektoram Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1539. Elektroniski (*.edoc formātā) pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi: Dace.Lesinska@riga.lv. Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Konkursa rīkotāji lūdz rūpīgi iepazīties ar iesniedzamo dokumentu prasībām. Piemēram, ņemt vērā, ka:
– tāmēm noteikti jābūt parakstītām
– jāaizpilda un jāiesniedz 2. pielikums arī tad, ja nav piesaistīta publiskā (valsts un pašvaldības / Eiropas savienības valstu) finansējuma
– pieteikumam jābūt caurauklotam ar diegiem (nevis plastmasas spirāli)
– iesniedzot pieteikumu par TV seriālu, informācijai  jāiesniedz vienas sērijas pilns scenārijs un citu sēriju īsi atstāsti
– aprēķinot punktus kvalitatīvo kritēriju 2. sadaļā, punkti tiks ieskaitīti tikai tad, ja ir norādīts attiecīgā piesaistītā profesionāļa vārds, uzvārds

Vairāk informācijas:
Dace Lešinska
dace.lesinska@riga.lv