Rīkojums par sociālo distancēšanos filmēšanas procesā

No 29. maija stājas spēkā kultūras ministra rīkojums, ar kuru noteikts, kā nodrošināma sociālā distancēšanās filmēšanas procesā, atsākot darbu filmu nozarē.

Ministra rīkojums nosaka filmu producentiem vadlīnijas, tā saukto “sanitāro protokolu”, kas jāievēro filmu sagatavošanas un ražošanas procesā.  13 punkti, kas izstrādāti sadarbībā gan ar epidemiologiem, gan ar Latvijas Kinoproducentu asociāciju un Nacionālo Kino centru, paredz visus priekšnoteikumus un drošības pasākumus, kas nepieciešami sabiedrības veselības un sociālās atbildības prasību ievērošanai.

Piemēram, filmēšanas procesā un sagatavošanā iespēju robežās jāievēro distancēšanās un jāsamazina savstarpējā fiziskā saskarsme, darbs jāorganizē maiņās, lai regulētu cilvēku plūsmu un samazinātu cilvēku skaitu, kas vienā laikā atrodas filmēšanas laukumā, tāpat jāsamazina kopīgi lietojamu virsmu un ierīču izmantošana. Filmēšanā nedrīkst piedalīties personas, uz kurām attiecas pašizolācijas vai karantīnas nosacījumi, tāpat producentam ir tiesības nepieļaut, ka darba procesos piedalās personas ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm. Producentam jānodrošina grupai visas iespējas ievērot higiēnas un dezinfekcijas prasības, rīkojums regulē arī uzņemšanas grupas ēdināšanu, telpu uzkopšanu un sejas masku lietošanu, ja tā atzīstama par nepieciešamu.

Rīkojums publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis 28.05.2020., pilns rīkojuma teksts pieejams ŠEIT.

Beidzoties valstī izsludinātajai ārkārtas situācijai, kopš 10. jūnija “sanitārais protokols” nav spēkā, tomēr Kultūras ministrija aicina protokola nosacījumus izmantot kā vadlīnijas drošam darbam uzņemšanas laukumā.