No 10. līdz 18. februārim norisinās Starptautiskais Berlīnes filmu festivāls un filmu tirgus EFM (European Film Market), kurā piedalās un darbu uzsāk arī filmu studija Rija.

Studija Rija pārstāvji EFM strādās atsevišķā stendā, kur ārvalstu televīzijām un filmu izplatītājiem piedāvās savas un citu studiju filmas gan jaunākās, gan jau atzinīgi novērtētas – Kā Tev klājas, Rūdolf Ming, Džosera piramīgas noslēpumi, Rūdolfa mantojums u.c..

Savukārt ārzemju filmu veidotāji stendā tiks iepazīstināti ar filmu ražošanas iespējām Latvijā.
 
Iepriekšējā gadā filmu studija Rija veiksmīgi piedalījās 8 ikgadējos svarīgākajos un lielākajos filmu industrijas tirgos, lai pārdotu filmas un veicinātu Latvijas un studijas Rija atpazīstamību starptautiskā mērogā. Dalība EFM ir iespēja būt kino industrijas apritē un celt Latvijā tapušo filmu komerciālo potenciālu, jo Latvijas animācija un filmas ir līdz šim nepietiekami apgūta Latvijas kultūras eksporta prece, kam ir potenciāla konkurētspēja pasaules tirgū. Šobrīd Latvijas filmu izplatīšana starptautiskā mērogā galvenokārt balstās uz dažādu festivālu interesi par mūsu animācijas un dokumentālajām filmām. Lai ieinteresētu starptautiskās kompānijas slēgt līgumus par Latvijas filmu izplatīšanu ārvalstu televīzijas kanālos, būtu jāpalielina filmu ražošanas apjoms un piedāvājumu starptautiskā tirgū, kā arī jāiepazīstina ar jau esošajām filmām.
 
Pateicoties LIAA Ārējo tirgus aktivitāšu programmai filmu studija Rija saņēmusi ERAF līdzfinansējumu dalībai EFM tirgū atsevišķā stendā.