Izsludināti konkursi

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, NKC 25.augustā izsludina 2015. gada valsts budžeta līdzfinansējuma trešo konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 421 231 EUR.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu, t.sk. spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu, veidošanu Latvijā, kuru plānots īstenot laika posmā līdz 2015. gada 15. novembrim (galējais termiņš līdzfinansējuma saņemšanai).

Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 10. septembrim plkst. 12:00.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 25.08.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 165. numurā.

Uldis Dimiševskis
Vadītāja vietnieks
Nacionālais kino centrs
Peitavas 10, Rīga LV-1050 Latvia
Tel: +371 67358862
Mob: +371 26959190
E-pasts: uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv