Izsludināti konkursi

2020. gada 16. jūnijā Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas (KM) izstrādāta rīcības plāna lēma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2020. gadā piešķirt 9,7 miljonus eiro kultūras nozarei, tai skaitā 2 miljonus – Latvijas filmu nozarei. 2020. gada 9. jūlijā šis valdības lēmums apstiprināts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

Nacionālais kino centrs organizē 3 projektu konkursus, kuros plānots sadalīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirto finansējumu (tāpēc tas paredzēts tikai tādām izmaksām, ko iespējams segt līdz 2020. gada 31. decembrim):

  • Seriālu (kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu daudzsēriju filmu) attīstīšanas un veidošanas konkursu;
  • mazbudžeta spēlfilmu attīstīšanas (un veidošanas) projektu konkursu;
  • Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas atbalsta konkursu.

Seriālu (kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu daudzsēriju filmu) attīstīšanas un veidošanas 2020. gada konkurss    

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina seriālu – kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu daudzsēriju filmu – attīstīšanas un veidošanas konkursu ar mērķi atbalstīt kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu oriģinālseriālu (daudzsēriju filmu) attīstīšanu un veidošanu 2020. gadā. Uz atbalstu konkursa ietvaros var pretendēt seriāli, kuriem pabeigšana un publiska izrādīšana Latvijā plānota 2021. gadā.

Seriāls šī konkursa izpratnē ir daudzsēriju spēlfilma vai dokumentālā filma ne mazāk kā 7 sērijās, kur katras sērijas garums ir ne mazāk kā 45 min. Konkursā plānots piešķirt finansējumu ne mazāk kā 2 seriāliem. Konkursa finansējumu veido valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējums 1 000 000 EUR apmērā, tas paredzēts tikai tādām izmaksām, ko iespējams segt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šā gada 7. augustam plkst.12:00. Iesniedzot projekta pieteikumu, tam, cita starpā, ir būtiski pievienot seriāla izrādīšanā ieinteresētas raidorganizācijas vai straumēšanas platformas apliecinājumu, kā arī apliecināt plānoto līdzfinansējumu. Konkursā nevar iesniegt starptautisku kopražojumu projektus, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs, kā arī projektus, kuru ražošana ir jau uzsākta. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā, ar to var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.


Konkurss par atbalstu mazbudžeta spēlfilmu attīstīšanai (kas ietver arī filmas veidošanu)

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2020. gada projektu konkursu mazbudžeta spēlfilmu attīstīšanai (kas ietver arī filmas veidošanu) ar mērķi finansēt Latvijas mazbudžeta pilnmetrāžas  spēlfilmas, ko plānots pabeigt un pirmizrādīt 2021. gadā. Šī nolikuma izpratnē mazbudžeta spēlfilmas attīstīšana ietver mazbudžeta spēlfilmas izveidi.

Konkursā plānots piešķirt finansējumu 2 spēlfilmām.

Konkursa finansējumu veido valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējums 180 000 EUR apmērā, tas paredzēts tikai tādām izmaksām, ko iespējams segt līdz 2020. gada 31. decembrim. Konkursa ietvaros iesniegta projekta pieteicējs projekta īstenošanai var pretendēt uz atbalstu 50% līdz 80% apmērā no projekta kopējām ražošanas izmaksām.

Konkursā nevar iesniegt projektus, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai, starptautisku kopražojumu projektus, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs, projektus, kuri saņēmuši filmu ražošanas finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fondā, un projektus, kuru ražošana ir jau uzsākta.

Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šā gada 11. augustam plkst.12:00. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā, ar to var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.


Trešo konkursu, kas plānots Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas atbalstam, plānots izsludināt tuvākajā laikā, kad būs pabeigta konkursa nolikuma saskaņošana Kultūras ministrijā.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv