Līdz nākošā gada jūlijam jāatjauno, jādigitalizē un jāievieto portālā www.filmas.lv 8 spēlfilmas un 10 animācijas filmas no Latvijas kinoklasikas zelta fonda.

Līdz nākošā gada jūlijam jāatjauno, jādigitalizē un jāievieto portālā www.filmas.lv 8 spēlfilmas un 10 animācijas filmas no Latvijas kinoklasikas zelta fonda.

Šādu iespēju paredz līgums, ko noslēgusi kinokompānija „Nordisk Film Shortcut AS” ar v/a Kultūras Informācijas sistēmas (KIS). „Nordisk Film Shortcut AS” ir viena no lielākajām un pieredzējušākajām Ziemeļvalstu kompānijām un līgums noslēgts uzvarot atklātā konkursā „E-pakalpojuma „Latvijas filmas bibliotēkās” satura papildināšana”. Filmu digitalizācija notiks ar Eiropas Savienības atbalstu projekta “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” (KAIVIPS) ietvaros.

Nacionālā Kino centra direktore Ilze Gailīte Holmberga: „Filmu digitalizācija un atjaunošana ir ļoti svarīga misija Latvijas kino vēstures saglabāšanā un pieejamības veicināšanā. Īpaši svarīgi šo mantojumu nodot jaunajai paaudzei tai saprotamā un ērti izmantojamā formā, ko vēlamies panākt šī projekta ietvaros un ko jau darām ar portāla www.filmas.lvstarpniecību”.
 
Portāls www.filmas.lv ir Nacionālā Kino centra (NKC) uzturēta interneta vietne, kurā ikvienā Latvijas publiskajā bibliotēkā iespējams noskatīties atlasītas filmas. Kā filmu atlases kritērijs tiek izmantots svarīgākais nozares atskaites punkts – balva Lielais Kristaps – proti, portālā tiek ievietotas filmas, kuras tikušas nominētas un apbalvotas šajā festivālā.
Portāls www.filmas.lv tapis pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas un tā darbību nodrošina Publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros izveidotais bibliotēku iekšējais tīkls Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā (VVBIS).
 
„Tā ir unikāla iespēja, ko projekts „Trešais tēva dēls” devis ikvienam Latvijas iedzīvotājam – aiziet uz sev tuvāko bibliotēku un noskatīties tautā iemīļotās filmas, kuras daudzi atceras no savas bērnības un jaunības, iepazīstināt ar šiem darbiem jaunāko paaudzi. Šie latviešu kino šedevri faktiski nekur citur plašai sabiedrībai nav pieejami, līdz ar to šis projekts veic arī izglītojošu funkciju, dodot iespēju vienkārši un ērti iepazīties ar latviešu kino mākslu ikvienam interesentam un kino jomas studentam vai pētniekam,” uzskata v/a KIS direktors Armands Magone.
 
Latvijas filmu digitalizēšana notiek KAIVIPS projekta ietvaros, kura realizācijas laikā līdz 2011. gada jūlijam tiks izveidota apjomīga un sazarota ar kultūru saistītās informācijas pārvaldības sistēma.

Projektu KAIVIPS īsteno valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” saskaņā ar Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās noteikto Kultūras ministrijas apņemšanos izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas (IKT) kultūras pieejamības veicināšanai un kultūras daudzveidīgai klātbūtnei globālajā tīmeklī.