Noslēdzies NKC rīkotais konkurss par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. NKC pieņēma lēmumus par līdzfinansējumu līgumu noslēgšanu, atbalstot četrus no sešiem iesniegtajiem projektiem: Boheme International projekti Mantojums un Dēls, Tal Filma projekts Bēgļi un Film Angels Studio iesniegtais projekts So Far So Good (Tiktāl viss labi).

Maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 25 procenti no attiecināmo izdevumu kopsummas, ja filmas pamatdarbība norisinās Latvijā vai filmā atpazīstama Latvijas ainava vai arhitektūra. Ja šādas norādes uz Latviju nav, tomēr filmas uzņemšanā tiek izmantoti Latvijā reģistrētu komersantu pakalpojumi, līdzfinansējuma apmērs ir 20 procenti. Līdzfinansējums tiek izmaksāts vienīgi pēc izmaksu veikšanas un to apliecinošo dokumentu pārbaudes.

Šo filmu uzņemšanā Latvijā tiks iztērēti vairāk nekā 2,5 miljoni latu attiecināmās izmaksas: saistītas ar filmu uzņemšanu, tai skaitā algojot personālu, īrējot tehniku un pakalpojumus, apmaksājot transporta, apsardzes, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumus, veicot visdažādāko preču un materiālu iegādi u.c. Tomēr faktiskās izmaksas Latvijā ir būtiski lielākas, jo ietver arī aviobiļetes, starptautiskos pārvadājumus, dienas naudas u.c. Filmēšanas procesā Rīgā un Latvijā piesaistīti vietējie uzņēmumi un iesaistīti filmu profesionāļi un tehniskā personāla pārstāvji; masu skatos nodarbināti vairāk nekā tūkstots dalībnieku.

Projekts Dēls ir Latvijas producentu studijas Boheme International un Krievijas kopproducenta Amalgama Studio ceturtais kopīgais projekts. Tā ir četru sēriju televīzijas mākslas filma par somu politiķa Timo un viņa sievas krievietes Nastjas attiecībām un cīņu par septiņus gadus veco dēlu Ivo – gan ar sociālo dienestu, gan vienam ar otru, kas pieprasa smagu izšķiršanos starp politiskajiem reitingiem un ģimeniskām vērtībām.

Rīgā tiek uzņemtas visas filmas epizodes, attēlojot gan darbību Somijā, gan Sanktpēterburgā. Latvijas aktieri iejutīsies somu lomās. Somu politiķi atveidos Andris Keišs, viņa dēlu – septiņus gadus vecais Arsenijs Romašins. Piedalīsies Mirdza Martinsone, Gundars Āboliņš, Ģirts Ķesteris, Ģirts Krūmiņš; kopā no Latvijas tiks iesaistīti apmēram 66 cilvēki personāla grupā, 53 epizodisko lomu izpildītāji un 428 masu skatu dalībnieki. Filma skatītājiem būs pieejama jau 2014. gada sākumā.

Projekts novērtēts ar augstāko punktu skaitu. Maksimālā iespējamā līdzfinansējuma summa projektam ir 45 085 lati. Tas atbilst 20 procentiem no plānotajām attiecināmajām izmaksām Latvijā – 225 426 latiem projekta īstenošanas termiņā. Saskaņā ar Rīgas filmu fonda lēmumu projektam ir iespēja saņemt arī Rīgas domes līdzfinansējumu.

Studijas Boheme International otra projekta Mantojums kopproducents Krievijāir pieredzējusīproducentu studiju Ivan, kas uzņem dokumentālās filmas, TV daudzsēriju filmas, seriālus un nodarbojas ar raidījumu producēšanu kopš 1995. gada.
Astoņu sēriju televīzijas filma ietver kriminālintrigu un morālas dilemmas, indivīda un sabiedrības interešu sadursmi, alkatību, kārdinājumu un nodevību. Filmas centrā ir prāvs noguldījums Šveices bankā, ko tur pirms Pirmā pasaules kara atstājuši krievu rūpnieki un mūsdienās cenšas iegūt gan mantinieki, gan citi tīkotāji.
Rīgā tiks filmēti Šveices, Vācijas, Francijas, Krievijas un Abhāzijas objekti, kopumā 85 procenti sēriju. Pirmā plāna lomas atveidos Artūrs Skrastiņš un Mārtiņš Vilsons, no Latvijas projektā iesaistīti ap 56 cilvēkiem filmēšanas grupā, 165 epizodisko lomu izpildītāju un 1200 masu skatu dalībnieku.

Maksimālā iespējamā līdzfinansējuma summa projektam ir 58 164 lati. Tas atbilst 20 procentiem no plānotajām attiecināmajām izmaksām Latvijā – 625 813 latiem projekta īstenošanas termiņā.

Latvijas studijas Tal Filma un Krievijas kompānijas Trogir Prodakšn iesniegtais projekts Bēgļi ir melodrāma un komēdija, kuras darbība risinās Rīgā un tās apkaimē.
Turīgas ģimenes galva nolemj pāraudzināt savus ģimenes locekļus un atgūt ģimenē zaudētās vērtības, tāpēc, minot par iemeslu nepatikšanas uzņēmējdarbībā, aizmāna viņus uz pamestu Bolderājas mazdārziņu ierastās Baltezera vasarnīcas vietā. Tur ģimene iemācās rūpēties par sevi un apkārtējiem, iepazīst mīlestību un draudzību.

Galvenajā lomā – Ivars Kalniņš. Filmā iesaistīti daudzi filmu nozares profesionāļi no Latvijas, tai skaitā RISEBA studenti, kas projektā iegūst prakses iespējas.

Maksimālā iespējamā līdzfinansējuma summa projektam ir 124 221 lats. Tas atbilst 25 procentiem no plānotajām attiecināmajām izmaksām Latvijā – 496 882 latiem projekta īstenošanas termiņā.

Latvijas kopproducenta Film Angels Studio sadarbībā ar Čehijas Film United iesniegtais projekts So Far So Good (Tiktāl viss labi) ir patiesos notikumos balstīta spēlfilma, kas risinās pēckara Čehijā no 1949. līdz 1953. gadam. Daži čehu puiši izveido militāru brigādi, lai lūgtu Amerikas palīdzību cīņā pret komunistu valdību. 5 puiši, 4 pistoles, 52 lodes un 350 km naidīgas teritorijas – filma mēģināts rast atbildi uz jautājumu: uz kādu rīcību cilvēki ir gatavi politiskas netaisnības dēļ; cik lielā mērā viņu rīcību nosaka sociālā determinētība, piedzīvojumu kāre un nepieciešamība pēc brīvības.

90 procenti no filmas darbības tiks filmēta Latvijā: lielākā daļa Čehijas un Vācijas ainas tiks filmētas Rīgā, Kandavā, Sabilē un Kuldīgā, tomēr atsevišķās ainās Rīga tiks attēlota arī kā Rīga. Čehijas un Vācijas ainām Latvija izvēlēta, pateicoties iespējām attēlot samērā autentisku pēckara vidi. Filma tiks izrādīta no 2014. gada maija.

Iespējamā līdzfinansējuma summa projektam ir 72 530 lati. Tas atbilst 25 procentiem no plānotajām attiecināmajām izmaksām Latvijā – 1 622 194 latiem projekta īstenošanas termiņā. Saskaņā ar Rīgas filmu fonda lēmumu projektam ir iespēja saņemt arī Rīgas domes līdzfinansējumu.

Projektus vērtēja NKC izveidota komisija trīs cilvēku sastāvā, kas, ņemot vērā Ministru kabineta apstiprinātus vērtēšanas kritērijus, izlēma, kādiem projektiem un kādā apjomā finansējums tiks piešķirts. Komisijā strādāja trīs eksperti: NKC vadītājas vietnieks filmu ražošanas jautājumos Uldis Dimiševskis, Rīgas Filmu fonda pārstāve, Rīgas pilsētas izpilddirektora palīdze uzņēmējdarbības jautājumos Dace Lešinska, un filmu nozari pārstāvēs pieredzējušais filmu producents, operators un producējošās kompānijas Vides filmu studija vadītājs Uldis Cekulis. Projekti tika vērtēti, ņemot vērā plānotās filmas uzņemšanas izmaksas Latvijā un liela nozīme tika piešķirta arī Latvijas filmu nozares profesionāļu iesaistīšanai filmēšanas procesā.
Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā, vienlaikus veicinot gan filmu profesionāļu nodarbinātību un konkurētspēju, gan kopējo Latvijas ekonomikas un radošo industriju attīstību. 2014. gadā plānots ārvalstu filmu līdzfinansējumu paaugstināt līdz 500 000 latiem, kas palielinātu arī Latvijā iztērēto summu.