Noslēdzies otrais NKC rīkotais konkurss par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. NKC pieņēma lēmumus par līdzfinansējumu līgumu noslēgšanu, atbalstot abus iesniegtos projektus: Mistrus Media projektu Ar rudeni sirdī un Vides Filmu studijas projektu Radviliāda. Identitātes meklējumi.

Maksimālā iespējamā līdzfinansējuma summa Mistrus Media projektam ir 30 726 lati. Tas atbilst 20 procentiem no plānotajām attiecināmajām izmaksām Latvijā. Saskaņā ar scenāriju un sižeta izklāstu filmas pamatdarbība nenotiek Latvijā un filmā netiks iekļautas Latviju identificējošas norādes
 
Maksimālā iespējamā līdzfinansējuma summa Vides filmu studijas projektam ir 5 300 latu. Tas atbilst 25 procentiem no plānotajām attiecināmajām izmaksām Latvijā. Saskaņā ar scenāriju un sižeta izklāstu filmas pamatdarbība nenotiek Latvijā, tomēr filmā tiks iekļautas Latviju identificējošas norādes (Bauska, Cēsis, virs Daugavas pie Ikšķiles un Rīgas HES).
 
Maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 25 procenti no attiecināmo izdevumu kopsummas, ja filmas pamatdarbība norisinās Latvijā vai filmā atpazīstama Latvijas ainava vai arhitektūra. Ja šādas norādes uz Latviju nav, tomēr filmas uzņemšanā tiek izmantoti Latvijā reģistrētu komersantu pakalpojumi, līdzfinansējuma apmērs ir 20 procenti. Līdzfinansējums tiek izmaksāts vienīgi pēc izmaksu veikšanas un to apliecinošo dokumentu pārbaudes līdz šī gada beigām.
 
Projektus vērtēja NKC izveidota komisija trīs cilvēku sastāvā, kas, ņemot vērā Ministru kabineta apstiprinātus vērtēšanas kritērijus, izlēma, kādiem projektiem un kādā apjomā finansējums tiks piešķirts. Komisijā strādāja trīs eksperti: Uldis Dimiševskis, Nacionālā kino centra pārstāvis, Nacionālā kino centra vadītājas vietnieks, Diāna Evelone, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas Rīgas filmu fonds pārstāve un Laura Ģērmane, Nacionālā kino centra pārstāve, Nacionālā kino centra juriskonsulte
 
Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā, vienlaikus veicinot gan filmu profesionāļu nodarbinātību un konkurētspēju, gan kopējo Latvijas ekonomikas un radošo industriju attīstību.