KONKURSS PILNMETRĀŽAS FILMU UN SERIĀLU VEIDOŠANAI darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi” ietvaros

2022. gada 8. martā noslēdzās projektu pietiekumu iesniegšana Nacionālā kino centra izsludinātajā pilnmetrāžas filmu un seriālu veidošanas konkursā.  Konkursā iesniegti 25 projekti - 14 seriāli un 11 pilnmetrāžas filmas.

Vienlaicīgi ar projektu konkursu 2022. gada 8. februārī tika izsludināts arī aicinājums pietiekties un pieteikt kandidātus darbam ekspertu padomē, kuras uzdevums ir saskaņā ar konkursa nolikumu vērtēt iesniegtos projektu pieteikumus. Darbam šīs programmas ekspertu padomē tika pieteikti 14 kandidāti.

2022. gada 10. martā Nacionālā kino centra vadītāja, saskaņā ar 2022. gada 10. marta Latvijas filmu padomes lēmumu, apstiprināja ekspertu padomi sekojošā sastāvā:

Krista Burāne

Pēteris Krilovs

Bruno Aščuks

Uldis Cekulis

Inga Blese (NKC pārstāvis ekspertu padomē).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr.233 “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumos Nr. 95 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi” īstenošanas noteikumi”  tika palielināts konkursa finansējums.

Konkursa finansējumu 6 234 897 EUR apmērā veido REACT–EU finansējums un valsts budžeta līdzekļu piešķīrums.

2022. gada 3. maijā Nacionālā kino centra vadītāja apstiprināja Ekspertu padomes vērtējumu konkursā iesniegtajiem projektiem un NKC nosūtīja projektu iesniedzējiem vai nu starplēmumus par projekta virzīšanu komercdarbības atbalsta piešķiršanai (virzīti apstiprināšanai programmas Sadarbības iestādei – Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA)) vai lēmumus par projekta noraidīšanu.

Projekti, kas tiek virzīti komercdarbības atbalsta piešķiršanai

Veids

Nosaukums

Studija

Režisors

Ieteiktais atbalsts, EUR

spēlfilmas seriāls Padomju džinsi SIA Tasse Film Staņislavs Tokalovs, Juris Kursietis 1 030 000
spēlfilmas seriāls Pansija pilī SIA Mistrus Media Andis Mizišs, Marta Elīna Martinsone, Dāvis Sīmanis 1 126 566
spēlfilmas seriāls Dumpis SIA Cinevilla Films Andrejs Ēķis 966 670
spēlfilmas seriāls Asistente SIA EGO MEDIA Liene Linde, Alise Zariņa 594 100
spēlfilma (bērniem un jauniešiem) BUM! SIA picture house Marta Selecka, Andra Dorša 621 000
dokumentāla filma (bērniem un jauniešiem) Pieaugšana SIA Mistrus Media Ivars Seleckis, Armands Začs 132 500
spēlfilma Dieva suns SIA Tritone Studio Lauris Ābele, Raitis Ābele 287 381
spēlfilma Lācis un Cālis. TTT Leģendas dzimšana SIA Amber Land Films Dzintars Dreibergs 914 000
spēlfilma Visi mani draugi drīz būs miruši SIA White Picture Armands Začs 562 680
      KOPĀ: 6 234 897

Ņemot vērā ekspertu padomes ieteikumu,  2022.gada 26.aprīlī veikti grozījumi 2022.gada filmu ražošanas konkursa nolikumā un attiecīgi norisē, pagarinot šī konkursa pieteikumu iesniegšanas laiku līdz 2022. gada 9. maijam.


Informācija:

Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305