Ņemot vērā to, ka 2021. gada otrajā pusē tomēr nenotiks visas sākotnēji plānotās Latvijas filmu pirmizrādes un netiks uzsākta visu sākotnēji plānoto filmu publiska izrādīšana, tiek pārtraukts 2021. gada 15. jūnija oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (Nr.114) izsludinātais konkurss “2021. gada konkurss Latvijas filmu mārketinga un nozares profesionāļu uzsākto tālākizglītības projektu pabeigšanas atbalstam”. Konkursā tika atbalstīti 14 projekti, kopumā sadalot EUR 76 356 (atbalstīto projektu saraksts skatāms šeit).

Tā vietā Nacionālais kino centrs izsludina sekojošu projektu konkursu:

2021.  gada konkurss LATVIJAS FILMU MĀRKETINGA UN NOZARES PROFESIONĀĻU TĀLĀKIZGLĪTIBAS PROJEKTU ATBALSTAM

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot šādus projektus:

1) jaunāko Latvijas pilnmetrāžas filmu, kurām publiska pirmizrāde plānota laikā līdz 2022. gada 28. februārim, mārketinga aktivitātes pirmizrādīšanai un profesionālai filmu demonstrēšanai (kinoteātros vai kinoteātros un tiešsaistē. Konkursa ietvaros netiek atbalstītas mārketinga aktivitātes filmām, kam plānota tikai tiešsaistes izrādīšana);

2) Latvijas filmu, kas atlasītas konkursa kārtībā, mārketinga aktivitātes to dalībai konkursa nolikumā minētajos starptautiskajos filmu mākslas pasākumos, kā arī konkursa kārtībā atlasītu filmu projektu mārketinga aktivitātes to dalībai MEDIA atbalstītajos filmu projektu tirgos;

3) Latvijas filmu nozares profesionāļu dalība MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros ārvalstīs.

Konkursā pieejamais finansējumu - EUR 53 784.

Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2021. gada 30. novembrim.

Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

Filmu veidotājiem, kuri vēlas pretendēt uz šīs programmas atbalstu mārketinga aktivitātēm filmas izrādīšanai Latvijā, lūdzam ņemt vērā, ka projektus Latvijas filmu mārketingam Latvijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms attiecīgās filmas nacionālās pirmizrādes datuma.

 

Informācija: