Nacionālā Kino centra izsludinātajā 2015. gada filmu ražošanas projektu konkursā, kurā tiks atbalstīta jaunu animācijas filmu, dokumentālo filmu un pilnmetrāžas spēlfilmu ražošana, šonedēļ kinoteātrī “K.Suns” notiks filmu projektu publiskās prezentācijas – 26. martā animācijas un spēlfilmu projekti, 27. martā – dokumentālo filmu projekti.

Projektu publiskā prezentācija ir konkursa otrā kārta, kuras ietvaros katra projekta režisors un producents izklāsta savu ieceri ekspertu komisijai; prezentācijas var noklausīties jebkurš interesents. Animācijas filmu projektus vērtēs eksperti Anna Veilande Kustikova, Bruno Aščuks un NKC pārstāve Kristīne Matīsa, spēlfilmu projektus – Pēteris Krilovs, Atis Amoliņš un NKC pārstāvis Uldis Dimiševskis, dokumentālo filmu projektus – Daira Āboliņa, Dāvis Sīmanis un NKC pārstāve Kristīne Matīsa.

Jau otro gadu projektu vērtēšanā piedalās arī īpaši pieaicināti sabiedrības pārstāvji, kas vērtē projektu aktualitāti un nozīmību Latvijas filmu skatītājiem. Šogad NKC konkursā konsultatīvie pārstāvji ir TV producente un redaktore Arta Ģiga (izvirzījusi Latvijas Žurnālistu asociācija), sociālo zinātņu maģistre Jekaterina Kalēja (izvirzījusi Latvijas Universitātes Antropoloģijas katedra), kinoblogere un LKA studente Dārta Ceriņa (izvirzījis kinoteātris Splendid Palace).

Šis ir pirmais no 2015. gadā plānotajiem NKC konkursiem, tajā pieejamais finansējums ir EUR 911 954 – spēlfilmu projektiem EUR 500 393, dokumentālo filmu projektiem EUR 83 069 un animācijai EUR 328 492. Konkursā plānots atbalstīt ne mazāk kā divus spēlfilmu projektus, ne mazāk kā trīs dokumentālās filmas un ne mazāk kā četras animācijas filmas. Konkursā piedalās astoņi spēlfilmu pieteikumi, 18 dokumentālo filmu projekti un 9 animācijas projekti; viens projekts veidots kā starpžanrs starp dokumentālo un animācijas filmu, to vērtēs abas attiecīgās ekspertu komisijas. Spēlfilmu projektu kopējā pieprasītā summa ir EUR 2 058 889, tātad NKC rīcībā ir 24% nepieciešamās summas; dokumentālo filmu projektu kopējais pieprasījums ir EUR 544 339, tātad iespējams apmierināt tikai 15% pieprasījuma; salīdzinoši labvēlīgāka ir situācija animācijā, kur projektu kopējais pieprasījums ir 514 276 un konkursa rīkotāju rīcībā ir 64% prasītās summas.

Pēc projektu prezentācijām NKC komisiju eksperti uzklausīs sabiedrības konsultatīvo pārstāvju viedokļus par konkrētu projektu potenciālu un izvērtēs projektus atbilstoši kritēriju tabulām, kurās tiek ņemti vērā gan radošie, gan producēšanas rādītāji. Maksimālais punktu skaits, ko var saņemt viens projekts, ir 45; projekti ar augstāko vērtējumu katrā filmu veidā saņems finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai. Pēc ekspertu komisiju atzinumiem lēmumu par konkrētu projektu finansēšanu pieņems Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 9. aprīlim.

NKC projektu publisko prezentāciju norises vieta – kinoteātris “K.Suns”, Elizabetes ielā 83/85.

Prezentāciju grafiks