Pētījums grāmatā

Konferenču sērijā 27. un 28. septembrī tiek prezentēti rezultāti valsts pētījumu programmas projektā “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD. Šī ir pirmā reize, kad kopīgā, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas (KM) finansētā pētniecības projektā sadarbojas dažādas kultūras un mākslas nozares zinātniskās institūcijas, un tieši starpinstitucionālās sadarbības nostiprināšana ir viens no projekta nozīmīgākajiem ieguvumiem. Konferences var apmeklēt ikviens interesents, tās tiek translētas arī Facebook Live tiešraidē.

Šajā programmā divu gadu garumā bija iesaistīti gandrīz 100 Latvijas kultūras un mākslas zinātnieki, doktoranti un citi studējošie no trijām Latvijas kultūras un mākslu universitātēm Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA, programmas vadošais partneris), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) pētniekiem. Programmas devums ir gan zinātniski rezultāti – zinātniski raksti, monogrāfijas un akadēmiskas konferences –, gan praktiska ietekme uz kultūras un mākslas nozari – politikas rekomendācijas un pētījumu datu ziņojumi, diskusijas, semināri un vasaras skolas nozares profesionāļiem un studējošajiem. Latvijas filmu nozares ieguvums no šīs pētījumu programmas ir autoru kolektīva darbs Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990-2020 (2021).

Projekta CARD noslēguma konferenču sērija tiks atklāta 27. septembrī 10:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Pirmajā sērijas konferencē pētnieki prezentēs galvenos divu gadu projekta zinātniskos rezultātus un iezīmēs nākotnes perspektīvas turpmākajiem pētījumiem. Otrajā dienā – 28. septembrī – paralēli norisināsies četras konferences, prezentējot konkrētus pētījumus, kas tapuši sešos projekta darba posmos, plašāka konferenču programma – ŠEIT.

Latvijas filmu nozarei veltīta sekcija 28. septembra konferencē Meklējot un paplašinot robežas: mākslinieciskās jaunrades pētniecība tuvplānā; tās mērķis ir aktualizēt mākslinieciskās jaunrades vēstures pētniecības nozīmi, radot jaunas zināšanas par Latvijas kultūras un mākslas vēsturi. Konference norisināsies LKA Teātra mājā Zirgu pasts (Dzirnavu ielā 46) plkst. 9:00–17:30, kinomākslai veltītā sekcija sāksies 16:00 un to vadīs kinozinātniece Inga Pērkone. Vispirms pusstunda tiks veltīta pētījumam un grāmatai Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki. 1990-2020, bet no 16:30 plānota diskusija Latvijas kino: nākotnes pētījumu perspektīvas. Sarunā piedalās Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma vadītāja Zane Balčus, producents un režisors Andris Gauja, kinozinātniece Inga Pērkone, Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma, kinoteātra Kino Bize vadītājs Māris Prombergs, LMT viedtelevīzijas satura eksperte Anna Rozenvalde, sarunu vada kinopētniece Daniela Zacmane. Dažādu jomu kinoprofesionāļi diskutēs par to, kādi kvantitatīvie un kvalitatīvie pētījumi šobrīd ir pieejami un kādi būtu nepieciešami nākotnē, lai veicinātu latviešu filmu pieejamību, iepazītu un saprastu kinoteātru un TV filmu skatītāju, uzlabotu filmu izplatīšanu; arī par to, kādi pētījumi par auditoriju, filmu tēliem, to ietekmi utt. varētu būt noderīgi Latvijas kino pētniecībā un kritikā.

Diskusija interesentiem pieejama gan klātienē, gan tiešsaistē ŠEIT.