skatītāji kinozālē
Foto: Krists Luhaers

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Kultūras un mākslu institūts uzsāk pētījumu par Latvijas kinoteātru auditorijas paradumiem un to izmaiņām digitālajā laikmetā. Pētījums ir daļa no valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" projekta “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai” / CERS un tā mērķis ir noskaidrot, kādi ir kino patērēšanas paradumi mūsdienās un kā digitālās tehnoloģijas ietekmējušas kino apmeklējuma paradumus.

Pētījuma ietvaros tiks veikta Latvijas kinoteātru auditorijas aptauja, noskaidrojot, kādi ir Latvijas kinoteātru auditorijas apmeklēšanas paradumi, kāds faktoru kopums ietekmē izvēlēties kino apmeklējumu starp citām kultūras patēriņa iespējām un kas ir nozīmīgs kino apmeklējumā un kinoteātra izvēlē. Tāpat tiks skaidrots, kādi ir filmu skatīšanās paradumi kopumā (t.sk. digitālajā vidē), īpašu fokusu vēršot uz Latvijas filmām. Aptaujā tiks pētīts, kādi ir Latvijas kinoteātru apmeklētāju paradumi klātienē un kā filmas tiek patērētas digitālajā vidē, īpašu fokusu veltot tieši Latvijā radītu filmu skatīšanās pieredzei. Lai aptvertu pēc iespējas plašāku kino auditorijas loku, aptauju plānots īstenot kopumā deviņos Latvijas kinoteātros Rīgā un reģionos.

Pētījumu īstenos LKA Kultūras un mākslu institūta pētnieki un LKA akadēmiskais personāls, aptaujas lauka darbā tiks iesaistīti LKA Kultūras socioloģijas un menedžmenta apakšprogrammas  1. un 3. kursa studenti. Pētījums norisināsies no 2023. gada 11. novembra līdz 15. decembrim, pētījuma dati būs pieejami 2024. gada vidū.

Pētījums ir daļa no projekta “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai” / CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001), ko finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2023.–2026.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.