Konkursu rezultāti

2017. gada 28. aprīlī noslēgušies abi 23. martā izsludinātie Nacionālā kino centra funkciju deleģēšanas konkursi.

Nacionālais kino centrs plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību “Kultūrpunkts”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu kino jomā – nodrošināt programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” ietvaros tapušo 16 pilnmetrāžas filmu demonstrēšanu ārpus kinoteātru tīkla Latvijas novados 2017.–2018. gadā.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50. panta trešajai daļai Nacionālais kino centrs publisko:

Nacionālais kino centrs plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Kinematogrāfistu savienība”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu – 2017., 2018. un 2019. gadā veikt kvalitātes novērtējumu filmu mākslas jomā, organizējot Nacionālo filmu festivālu “Lielais Kristaps”.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50. panta trešajai daļai Nacionālais kino centrs publisko: