Industrijas aktivitātes
Ekspertu komisija
Ekspertu komisija režisores Rūtas Znotiņas filmā "Sāc visu no jauna" (2022, "Lielā Kristapa" nominācijas kategorijās "Labākā spēles īsfilma" un "Labākā studentu filma")

Nacionālais kino centrs (NKC) aicina Latvijas filmu nozares nevalstiskās organizācijas un nozares speciālistus piedalīties NKC 2023. gada filmu ekspertu komisiju izveidošanā, līdz 30. janvārim piedāvājot savu kandidatūru vai sabiedrisko organizāciju ieteiktus ekspertus filmu projektu izvērtēšanai spēlfilmu, dokumentālo vai animācijas filmu konkursos.

Kandidātus darbam ekspertu komisijās var ieteikt filmu nozares nevalstiskās organizācijas, taču, ņemot vērā, ka ne visi potenciālie ekspertu kandidāti ir sabiedrisko organizāciju biedri, NKC pieņem pieteikumus arī no individuāliem pretendentiem, kuri vēlētos strādāt kādā NKC ekspertu komisijā.

Saskaņā ar 2010. gada 12. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 975 Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem 30. un 31. punktu, NKC izveido pastāvīgās ekspertu komisijas, to sastāvā iekļaujot speciālistus, kuriem ir zināšanas un darba iemaņas filmu nozarē un kuri nepārstāv projektu iesniedzēju intereses.

Ekspertu pamatpienākumi:

  • izvērtēt NKC konkursā iesniegtos filmu projektus;
  • ievērojot noteikto projektu izvērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus, atlasīt mākslinieciski augstvērtīgus un finansiāli realizējamus filmu projektus NKC finansējuma saņemšanai;
  • saskaņā ar attiecīgā konkursa nolikumu un NKC sastādīto konkursa norises grafiku piedalīties ekspertu komisijas sēdēs, filmu projektu prezentācijās un sanāksmēs ar projektu iesniedzējiem.

Katrā no ekspertu komisijām strādā trīs cilvēki – viens NKC pārstāvis un divi nozares eksperti, kuri attiecīgajā komisijā darbojas ne vairāk kā trīs gadus pēc kārtas.
Ekspertiem ir jāspēj profesionāli izvērtēt filmu projektus atbilstoši NKC noteiktai metodikai; ekspertu darbs tiek apmaksāts, atlīdzības apmēru nosaka NKC ekspertu komisiju nolikums.

Pēc pieteikumu saņemšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem lēmumu par ekspertu komisiju izveidi pieņems NKC vadītāja, tomēr būtisku lomu procesā uzņemsies KM Filmu padome, kura no pretendentu loka ieteiks NKC vadītājam visatbilstošākos kandidātus ekspertu darbam.

Lai pieteiktos vai pieteiktu kandidātus darbam ekspertu komisijās, līdz 2023. gada 30. janvāra plkst. 23:59 jānosūta uz e-pasta adresi  nkc@nkc.gov.lv  elektroniski parakstīts pieteikums ar atzīmi "Pieteikums darbam ekspertu komisijā", kas ietver:
- individuālajiem pretendentiem - IESNIEGUMA PIETEIKUMA VEIDLAPU (Ekspertu komisiju nolikuma 1. pielikums) un CV;

- organizāciju pieteiktajiem pretendentiem – pieteicēja organizācijas brīvā formā rakstītu pieteikuma vēstuli, norādot pieteikto pretendentu vārdus, uzvārdus, vēstulei pievienojot pieteikto pretendentu apliecinātu(-as) IESNIEGUMA PIETEIKUMA VEIDLAPU(-AS) (Ekspertu komisiju nolikuma 1.pielikums) un CV.

Nacionālais Kino centrs cer uz pozitīvi konstruktīvu sadarbību un nozares attīstībai labvēlīgiem rezultātiem, ko var sniegt kinovides pārstāvju aktīva un ieinteresēta līdzdalība projektu vērtēšanas procesā.