Š.g. 17.jūnijā Ministru kabinetā tika pieņemti Filmu klasifikācijas noteikumi, kas paredz filmu klasificēšanas kārtību Latvijā.Noteikumu projekts paredz 5 vecuma grupas jeb filmu klasifikācijas indeksus, saskaņā ar kuriem filmas klasificējamas, t.i.: „Universālai auditorijai”(saīsinājums „U”), 7+, 12+, 16+, 18+. Katras filmas klasifikācijas indeksu paredzēts noteikt, ievērojot noteikumu projekta pielikumā norādītos filmu klasifikācijas indeksu piešķiršanas kritērijus, piemēram, „Valoda”, „Vardarbība vai cietsirdīga uzvedība”, „Sekss”, „Narkotisko un citu atkarību izraisošo vielu lietošana” u.c.
Noteikumu projekts paredz, ka to izpildi uzraudzīs NKC, līdz ar to filmas pēc minētajiem kritērijiem klasificēs filmu producenti vai izplatītāji, savukārt NKC filmas producenta vai izplatītāja iesniegto filmas klasifikācijas indeksu apstiprinās, ierakstot filmas reģistrācijas apliecībā attiecīgo filmas klasifikācijas indeksu.
Noteikumu projekts nosaka, ka filmas klasifikācijas indekss attieksies uz visām filmā, kas tiek izplatītas Latvijas Republikā, tai skaitā, publiski demonstrējot filmas, izplatot filmu video vai DVD ierakstus komerciāliem nolūkiem, kā arī pārraidot filmas televīzijas raidorganizāciju programmās un elektronisko sakaru tīklos. Filmas izplatītāja pienākums ir filmas klasifikācijas indeksu darīt zināmu patērētājiem.

Atbilstoši šo noteikumu prasībām, papildus marķējums nav nepieciešams tām filmām, kas likumīgi ražotas vai laistas apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā, vai kuras ir likumīgi ražotas kādā no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kas ir Eiropas Ekonomiskās zonas līguma līgumslēdzēja puse.
Gadījumos, kad filmas producentam, filmas izplatītājam, NKC, bērnu vecākiem vai citām privātpersonām rodas šaubas par noteikto vai noteicamo filmas klasifikācija indeksu, pēc iepriekšminēto subjektu iniciatīvas paredzēts sasaukt Filmu klasifikācijas komisiju – koleģiālu konsultatīvu institūciju, kuras darbības mērķis būtu filmu klasifikācijas indeksu ieteikšana neskaidru jautājumu gadījumā. Filmu klasifikācijas komisijas rekomendējošo ieteikumu attiecībā uz piešķiramo filmas klasifikācijas indeksu izvērtē, un, ja nepieciešams, lēmumu par filmas klasifikācijas indeksa grozīšanu, pieņems NKC direktors.
Paredzēts, ka Filmu klasifikācijas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprinās kultūras ministrs; Komisijas sastāvu veidos pārstāvji no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, KM, Izglītības un zinātnes ministrijas, Nacionālās radio un televīzijas padomes, NKC, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas, kā arī NKC nozīmēta filmu izplatītāja.