Rīgas dome izsludina Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā iepirkuma konkursu (RD2012/3). 

Iepirkuma konkursa nolikumu latviešu un angļu un krievu valodās  lūdzu skatīt pielikumos vai Rīgas domes mājas lapā www.filmriga.lv .

Iepirkuma konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 07.09.2012. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, vai pa pastu jānosūta Rīgas pilsētas izpilddirektoram Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1539. Elektroniski (*.edoc formātā) pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi: Dace.Lesinska@riga.lv

Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 

Iepirkuma konkursu plānots organizēt līdz četrām reizēm kalendārā gada laikā, pa vienai reizei katrā ceturksnī. 

NOLIKUMS
PIETEIKUMA VEIDLAPA
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI
KVALITATĪVIE KRITĒRIJI
FINANSIĀLĀS DAĻAS APRAKSTS